Co je přípravek DUROLANE?

Přípravek DUROLANE je unikátní léčba založená na jediné injekci kyseliny hyaluronové, která poskytuje dlouhotrvající úlevu od bolesti spojené s osteoartrózou, a to až na 6 měsíců.2

Přípravek DUROLANE se odlišuje svou formulací kyseliny hyaluronové, která byla pečlivě stabilizována, aby odolávala degradaci a zůstávala v kloubu, čímž zvyšuje dlouhotrvající účinek přípravku DUROLANE.1,26,29

Jako léčba vybraná pro více než 2 miliony pacientů s osteoartrózou po celém světě27 je přípravek klinicky ověřen jako bezpečný při opakované léčbě2 a poskytuje déletrvající úlevu od bolesti než injekce steroidů2 nebo přípravek Synvisc-One®.®.4

Kromě bezpečné úlevy od bolesti může přípravek DUROLANE navíc pomoci odložit potřebu chirurgické kloubní náhrady.*9,10

 *Přestože nebyl přípravek DUROLANE specificky zkoumán v analýze Altmana et al.,3patří do skupiny léčebných metod založených na kyselině hyaluronové a ve dvou jiných studiích bylo ukázáno, že dosahuje podobných výsledků jako ostatní značky využívající kyselinu hyaluronovou, které byly součástí Altmanovy studie. Jsou jimi studie DUROLANE vs. Synvisc/Synvisc-One, McGrath et al.;4 a DUROLANE vs. SUPARTZ, Zhang et al.28

Zjistěte více o přípravku DUROLANE a o tom, jak funguje.

14 Whatisdurolane_Middle_Section

Volba přípravku DUROLANE znamená méně času stráveného hledáním úlevy od bolesti a více času děláním toho, co milujete.