Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Společnost Bioventus LLC poskytuje tuto internetovou stránku pouze pro Váš obecný informativní užitek. Společnost Bioventus si vyhrazuje právo kdykoli vymazat, změnit nebo doplnit obsah této stránky, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího oznámení.

Pokud není udáno jinak, označení produktu platí pro zemi, která se zobrazuje na této webové stránce. Zobrazené produkty nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být známé pod jiným jménem. Indikace pro použití se mohou v jednotlivých zemích lišit. Před použitím byste se vždy měli poradit se svým místním zdravotnickým odborníkem a/nebo si přečíst příbalový leták. K dispozici je také zákaznický servis, který Vám pomůže s informacemi o produktu nebo s Vašimi otázkami. Zde uvedené informace nejsou náhradou za zdravotní péči. Pokud máte podezření, že máte zdravotní problém, měli byste si o tom promluvit se zdravotnickým odborníkem.

Společnost Bioventus neposkytuje žádné zastoupení, záruky ani přísliby ohledně dostupnosti, přesnosti, aktuálnosti ani úplnosti této stránky nebo jejího obsahu. Společnost Bioventus nebude zodpovídat za žádná poškození ani poranění, která jsou výsledkem toho, že jste měli, nebo naopak neměli přístup k této webové stránce, nebo toho, že jste spoléhali na jakoukoli z informací uvedených na této webové stránce.

Obsah této stránky je vlastněn a spravován společností Bioventus a je chráněn příslušnými autorskými právy a právy ochranných známek. Obsah můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční účely, ale veškeré změny nebo další šíření obsahu jsou bez předchozího písemného vyjádření souhlasu společnosti Bioventus zakázány. Tento obsah nesmí být jakkoli jinak kopírován ani používán.

Pokud tato stránka odkazuje na jiné stránky, společnost Bioventus neschvaluje obsah těchto jiných stránek ani za něj nenese jakoukoli zodpovědnost a společnost Bioventus nebude zodpovídat za žádná poškození nebo poranění související s obsahem jakékoli jiné stránky.

Pokud není společností Bioventus písemně určeno jinak, žádná komunikace, kterou zašlete na tuto stránku nebo jiným způsobem společnosti Bioventus, není důvěrné povahy, a společnost Bioventus nemá povinnost zdržet se jejího šíření, zveřejňování nebo jiného využití jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Společnost Bioventus má právo použít obsah jakékoli takové komunikace včetně obsažených nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how k jakémukoli účelu včetně vývoje, výroby a/nebo marketingu svého zboží a služeb.

Byly respektovány všechny ochranné známky.
© 2020 Bioventus LLC.