Unikátně formulován pro silnou a dlouhotrvající úlevu od bolesti

Přípravek DUROLANE je neživočišná stabilizovaná kyselina hyaluronová o vysoké molekulární hmotnosti. Je stabilizována pomocí pečlivě řízeného síťovacího procesu, který zvyšuje dobu setrvání v kloubu.1,26,29

Proces lehkého síťování molekul kyseliny hyaluronové v přípravku DUROLANE (0,5 % – 1 %) mění fyzikální vlastnosti kyseliny hyaluronové tak, že vytváří trojrozměrný gel.1,30

Tato unikátní technologie dosahuje poločasu rozpadu v kloubu 4 týdny nebo 32 dnů po jediné injekci.26,29

Přípravek DUROLANE má delší poločas rozpadu než nestabilizovaná kyselina hyaluronová nebo zesíťovaný přípravek Synvisc® (hylan G-F 20). 31,32

Nejčastější vedlejší účinky léčby kyčelního a kolenního kloubu přípravkem DUROLANE byly ve studiích popsány jako přechodná bolest, ztuhlost a/nebo otok v místě daného kloubu. Tyto nežádoucí příhody byly mírné nebo střední intenzity.33

Přípravek DUROLANE je bezpečný pro opakovanou léčbu. Studie opakované léčby 6 měsíců po prvotní injekci nevykázaly zvýšenou četnost výskytu nežádoucích příhod.33

Úplné indikace naleznete zde (1mL / 3mL)