In directe vergelijking met Synvisc-One®,‡4 verminderde DUROLANE pijn effectiever.

Uit een niveau 1-onderzoek bleek een aanzienlijk grotere afname van de pijnscores op Visual Analogue Scale (VAS) bij DUROLANE na 3 en 6 maanden in vergelijking met Synvisc-One (hylan G-F 20) (p<0.001).4

DUROLANE toonde:

  • een 41% lagere VAS-pijnscore na 6 maanden in vergelijking met Synvisc-One (hylan G-F 20).
  • Alleen DUROLANE behield na 6 maanden een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de baseline.

Sommige patiënten werden behandeld met een regime van drie injecties Synvisc®. Een regime van drie injecties Synvisc staat gelijk aan één injectie Synvisc-One.

Synvisc en Synvisc-One zijn geregistreerde handelsmerken van Genzyme Biosurgery.

 

Knievervanging uitstellen

Uit een retrospectieve analyse van 50.349 Amerikaanse patiënten bleek dat hyaluronzuurinjecties de tijd tot een volledige knievervangende operatie op een behandelingstrajectafhankelijke manier verlengden.9 Patiënten die een behandeling van ≥ 5 cycli hyaluronzuur kregen, konden de volledige knievervangende operatie met 3,6 jaar uitstellen.9

Een tweede retrospectieve analyse, van 224 patiënten* in Spanje, toonde aan dat de behandeling met DUROLANE de tijd tot operatie van alle patiënten tot 1,5 maal verlengde – 1093 dagen met DUROLANE-behandeling in vergelijking met 694 dagen zonder.10

*Tweehonderdentwee patiënten werden behandeld met DUROLANE en vergeleken met 22 die geen DUROLANE kregen.

In directe vergelijking met steroïdeninjecties*2 zorgde DUROLANE voor langere pijnverlichting.

In een Niveau 1-onderzoek:

  • bleek DUROLANE na 6 weken niet-inferieur te zijn aan steroïden.
  • bleek uit de resultaten dat met DUROLANE de scores op de WOMAC-lijst voor vermindering
    van pijn en stijfheid en functioneren van week 12 tot 26 beter waren.
  • werd van baseline tot week 26 met DUROLANE een aanzienlijke verlaging van de
    WOMAC-pijnscore ten opzichte van steroïden bereikt.

*Effect-grootte voor WOMAC-domeinen met 95%-BI tijdens de geblindeerde fase van het onderzoek.

De primaire uitkomst was de WOMAC-pijnscore, gedefinieerd als een relatieve verbetering van ten minste 40% en een absolute verbetering van 5 punten vanaf baseline bij 12 weken.

 

Aanzienlijk verbeterde levenskwaliteite

Eén enkele DUROLANE-injectie zorgde al binnen twee weken voor een aanzienlijke verbetering in de parameters van de Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), en de verbeteringen bleven tot 24 weken aanhouden.5