W bezpośrednim porównaniu z preparatem Synvisc-One®,‡4 preparat DUROLANE zapewniał skuteczniejsze złagodzenie bólu.

W badaniu poziomu 1 wykazano znacznie większe obniżenie wskazań nasilenia bólu na wizualnej skali analogowej (VAS) po upływie 3 i 6 miesięcy po podaniu preparatu DUROLANE w porównaniu do preparatu Synvisc-One (hylan G-F 20) (p< 0,001).4

Wykazano, że po podaniu preparatu DUROLANE:

  • Wskazania nasilenia bólu na skali VAS po 6 miesiącach były o 41% niższe w porównaniu do preparatu Synvisc-One (hylan G-F 20).
  • Znaczące zmniejszenie nasilenia bólu w stosunku do wartości wyjściowej utrzymywało się po upływie 6 miesięcy tylko w przypadku podania preparatu DUROLANE.

Niektórych pacjentów poddano leczeniu polegającemu na trzech iniekcjach preparatu Synvisc®. Trzykrotna iniekcja preparatu Synvisc jest równoważna jednej iniekcji preparatu Synvisc-One.

Synvisc i Synvisc-One są zastrzeżonymi znakami firmy Genzyme Biosurgery.

 

Delay Knee Replacement

Wyniki retrospektywnej analizy, którą objęto populację 50 349 pacjentów w USA wykazały, że iniekcje kwasu hialuronowego zwiększały czas do zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego u pacjentów w sposób zależny od liczby kuracji9 . U pacjentów, którzy otrzymali ≥ 5 kuracji z użyciem kwasu hialuronowego, konieczność wykonania zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego opóźniła się o 3,6 roku.9

Wyniki drugiej retrospektywnej analizy, którą objęto populację 224 pacjentów* w Hiszpanii, wykazały, że leczenie preparatem DUROLANE zwiększało czas do zabiegu u wszystkich pacjentów nawet 1,5-krotnie — 1093 dni w przypadku stosowania preparatu DUROLANE w porównaniu do 694 dni bez użycia tego preparatu.10

*Dwustu dwóch pacjentów otrzymało preparat DUROLANE, natomiast 22 nie otrzymało preparatu DUROLANE.

W bezpośrednim porównaniu do iniekcji steroidów*2, preparat DUROLANE zapewniał dłuższe złagodzenie bólu.

W badaniu poziomu 1:

  • Potwierdzono, że działanie preparatu DUROLANE nie było gorsze od steroidu po 6 tygodniach.
  • Wyniki po podaniu preparatu DUROLANE były korzystniejsze pod względem oceny zmniejszenia bólu, funkcji i sztywności stawów w skali WOMAC po upływie 12 do 26 tygodni.
  • Preparat DUROLANE, w porównaniu do steroidu, zapewnił znaczące zmniejszenie nasilenia bólu w skali WOMAC w stosunku do wartości wyjściowej po upływie 26 tygodni.

*Wielkości efektu w obszarach WOMAC przy CI 95%, podczas zaślepionej fazy badania.

Pierwotny punkt końcowy stanowiła ocena bólu w skali WOMAC, zdefiniowana jako względna poprawa o co najmniej 40% oraz bezwzględna poprawa o 5 punktów względem wartości wyjściowych po upływie 12 tygodni.

 

Znacząca poprawa jakości życia

Jedna iniekcja preparatu DUROLANE znacząco poprawiła wszystkie parametry skali KOOS (Knee and Osteoarthritis Outcome Score) już po 2 tygodniach, przy czym działanie to utrzymywało się do 24 tygodni.5