W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów choroby zwyrodnieniowej stawów nie należy zwlekać. Należy jak najszybciej udać się do lekarza, aby uzyskać właściwe rozpoznanie.

Po rozpoznaniu choroby zwyrodnieniowej stawów wybór najlepszej metody leczenia będzie zależał od stanu zdrowia, innych przyjmowanych leków oraz nasilenia choroby (łagodna, umiarkowana lub ciężka). Im wcześniej zaczniesz współpracę z lekarzem, tym wcześniej można będzie wdrożyć skuteczny plan leczenia.

Dowiedz się więcej o przyczynach, objawach i możliwościach leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

Rozpoznanie choroby zwyrodnieniowej stawów obejmuje zazwyczaj cztery etapy:

  • Wywiad medyczny. Jest to najlepsze narzędzie, jakim dysponuje lekarz w rozpoznawaniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Opisz lekarzowi swoje objawy, historię medyczną rodziny oraz wcześniejsze schorzenia.
  • Badanie fizykalne. Lekarz przeprowadza badanie pod kątem typowych objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, takich jak obrzęk lub tkliwość stawów oraz zmniejszenie zakresu ruchu.
  • Pobranie próbki płynu stawowego. Po podaniu miejscowego środka znieczulającego lekarz może pobrać ze stawu niewielką ilość płynu zwanego płynem maziowym. Badanie laboratoryjne tego płynu może być pomocne w potwierdzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i wykluczeniu innych schorzeń.
  • Badanie rentgenowskie lub metodą rezonansu magnetycznego. Na obrazach uzyskanych w tych badaniach mogą być widoczne uszkodzenia wewnątrz stawu. Lekarz skontroluje te obrazy pod kątem degeneracji tkanki chrzęstnej typowej dla choroby zwyrodnieniowej stawów.