Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Pred použití tejto webovej lokality si pozorne prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov tejto webovej lokality

Spoločnosť Bioventus LLC. („Bioventus“) rešpektuje vaše súkromie. Naším cieľom je poskytovať čo najlepšie služby a pritom rešpektovať dôvernú povahu vašich údajov. Pred vstupom na webovú lokalitu spoločnosti Bioventus qa.exogen.com („webová lokalita“) a jej použitím je dôležité, aby ste sa zoznámili s Pravidlami ochrany osobných údajov webovej lokality spoločnosti Bioventus. Pravidlá ochrany osobných údajov webovej lokality uvádzajú typy údajov, ktoré môžeme získať alebo zhromažďovať, keď používate webovú lokalitu, ako aj niektoré z metód, ktoré používame na ochranu vašich osobných údajov.

Vstupom na túto webovú lokalitu a jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami používania, okrem iného vrátane pravidiel ochrany osobných údajov tejto webovej lokality, a súhlasíte so zhromažďovaním a použitím údajov, ako sa uvádza v Pravidlách ochrany osobných údajov webovej lokality. Ak nesúhlasíte, nemáte oprávnenie na použitie webovej lokality ani žiadneho obsahu, služieb, obrázkov, grafiky, výrobkov alebo znázornení dostupných alebo prístupných prostredníctvom tejto webovej lokality.

Zhromažďovanie osobných údajov

Spoločnosť Bioventus zhromažďuje osobné údaje, aby pochopila vaše konkrétne potreby a mohla vám poskytovať lepšie služby, vytvárať relevantnejší obsah webovej lokality na základe vzorov používania návštevníkmi, reagovať na vaše konkrétne otázky a vytvárať propagačné materiály. Osobné údaje sú údaje o vašej osobe, ktoré sú osobne identifikovateľné, ako napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Spoločnosť Bioventus môže používať súbory cookies a iné technológie na zlepšovanie online prostredia a na získanie poznatkov o tom, ako používate našu webovú lokalitu. Súbor „cookie“ je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Zatiaľ čo väčšina prehliadačov cookies predvolene prijíma, môžete si svoj prehliadač manuálne nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, prijímal cookies z konkrétnych webových lokalít alebo oznámil, keď sa súbor cookie odošle do vášho prehliadača. Keď navštívite našu webovú lokalitu, môžu servery spoločnosti Bioventus automaticky zaznamenávať údaje, vrátane adresy URL, ktorá vás nasmerovala na náš web, vašej adresy URL, typu prehliadača a dátumu a času vašej návštevy.

Ako používame cookies.

Naša webová lokalita používa súbory cookies a ďalšie podobné analytické súbory. Súbor „cookie“ je súbor, ktorý sa odošle z webovej lokality do vášho počítača a webovým prehliadačom (napr. „Internet Explorer“) sa na vašom počítači automaticky uloží. Zakaždým, keď požadujete stránku z webovej lokality, váš webový prehliadač odošle tento súbor cookie späť na webový server.

Súbory cookies používame na:

  • Rozpoznanie a sledovanie častí našej webovej lokality, ktoré navštevujete pri používaní našej webovej lokality; a
  • Prispôsobenie prostredia našej webovej lokality vašej osobe.

Údaje zhromaždené prostredníctvom použitia cookies tiež môžeme použiť na odhadnutie veľkosti našej cieľovej skupiny, analyzovanie trendov a všeobecných vzorov používania našej webovej lokality, optimalizáciu našej webovej lokality a na ďalšie výskumné a marketingové účely. Jedná sa o štatistické údaje, ktoré neidentifikujú žiadnych jednotlivcov.

Za určitých okolností tiež môžeme cookies priradiť k osobným údajom, ktoré nám sprístupníte alebo ktoré už máme k dispozícii. Tieto okolnosti zahŕňajú miesto vašej registrácie a poskytnutia osobných údajov, ktoré uvádza časť „Zhromažďovanie osobných údajov“ vyššie.

Ak si to želáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás pred prijatím súboru cookie upozornil, a mali ste tak možnosť ho prijať, a tiež svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal prijímať alebo odosielať všetky cookies. Podrobné pokyny, ako môžu používatelia súbory cookies vypnúť, uvádza webová lokalita www.allaboutcookies.org (prevádzkovaná organizáciou Interactive Marketing Bureau – Úrad pre interaktívny marketing). Upozorňujeme, že ak súbory cookies neprijmete, nemusí naša webová lokalita fungovať správne alebo vôbec.

Používaním našej webovej lokality bez vypnutia cookies súhlasíte s naším používaním cookies, ako opisujú tieto Zásady.  Na našej webovej lokalite používame nasledujúce cookies:

Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie Uplynutie platnosti
CookieConsent Ukladá stav súhlasu súboru cookie pre aktuálnu doménu Potrebný 1 rok
PHPSESSID Zachováva stav používateľskej relácie pre všetky požiadavky na stránku. Potrebný Relácia
_ga Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov týkajúcich sa používania webovej lokality návštevníkom. Štatistický 2 roky
_gat Používa sa službou Google Analytics na obmedzenie miery požiadaviek Štatistický 1 deň
_gid Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov týkajúcich sa používania webovej lokality návštevníkom. Štatistický 1 deň
gdprc_bar_hidden Ukladá údaje o tom, či sa zobrazila lišta súboru cookie Potrebný 10 deň
gdprc_consents Ukladá údaje o tom, či sa zobrazila lišta súboru cookie Potrebný 10 rokov
spu_closing Ukladá údaje o tom, či bolo zatvorené kontextové okno. Marketing 30 dní
wordpress_logged_in_not_really_but_gdpr_permissions_set Ide o súbor cookie, ktorý oznamuje systému WordPress, že stránku NIE JE možné uložiť do vyrovnávacej pamäti. Potrebný 10 rokov

 

Naše používanie cookies, vrátane konkrétnych názvov súborov cookie, sa môže v priebehu času meniť, všeobecne však bude spadať do vyššie uvedeného opisu. Aby ste si boli vedomý akýchkoľvek zmien, navštevujte pravidelne stránku Pravidiel ochrany osobných údajov webovej lokality.

Deti nesmú prezrádzať osobné informácie

Osoby, ktoré majú menej ako trinásť (13) rokov, nie sú oprávnené používať túto webovú lokalitu. Spoločnosť Bioventus vedome nezhromažďuje ani nepoužíva žiadne údaje o osobách, ktoré majú menej ako trinásť (13) rokov.

Použitie osobných údajov

Spoločnosť Bioventus používa osobné údaje, aby pochopila vaše konkrétne potreby a mohla vám poskytovať lepšie služby. Spoločnosť Bioventus môže vaše osobné údaje používať napríklad na optimalizáciu webovej lokality, na vytváranie relevantnejšieho obsahu webovej lokality na základe vzorov používania návštevníkmi, na komunikáciu s vami o produktoch a službách a na vytváranie propagačných materiálov. Vaše údaje budú agregované s údajmi iných klientov, aby sme porozumeli, ako sa naše produkty používajú, a získali tak pomoc pri ich zlepšovaní.

Zdieľanie osobných údajov

Spoločnosť Bioventus vaše osobné údaje nebude predávať ani prenajímať tretím stranám. Spoločnosť Bioventus môže zdieľať osobné údaje so spoločnosťami pracujúcimi v našom mene a podnikateľskými subjektmi vlastnenými spoločnosťou Bioventus na účely podrobne opísané vyššie. V takom prípade spoločnosť Bioventus vyžaduje, aby tieto spoločnosti a subjekty dodržiavali štandardy ochrany osobných údajov a bezpečnosti, ktorú sú prinajmenšom rovnako reštriktívne ako tieto Pravidlá ochrany osobných údajov webovej lokality.

Spoločnosť Bioventus vyhovie žiadosti na poskytnutie osobných údajov tretej strane na základe štátneho alebo federálneho zákona alebo nariadenia, predvolania, súdneho príkazu alebo súdneho konania. Okrem toho spoločnosť Bioventus môže osobné údaje sprístupniť v rozsahu potrebnom na (a) odhaľovanie podozrení z podvodu a bezpečnostných alebo technických problémov, predchádzanie im alebo ich ďalšie riešenie; (b) predchádzanie porušeniam podmienok používania webovej lokality, ich nápravu alebo vynucovanie podmienok používania webovej lokality; alebo (c) ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Bioventus, jej používateľov alebo širokej verejnosti.

 

Prepojené lokality do týchto pravidiel nie sú zahrnuté

Webová lokalita môže obsahovať prepojenia, ktoré umožňujú opustiť webovú lokalitu a navštíviť iné webové lokality. Pravidlá ochrany osobných údajov na prepojených lokalitách, vrátane iných webových lokalít spoločnosti Bioventus, sa môžu líšiť od pravidiel ochrany osobných údajov tejto webovej lokality. Na akékoľvek osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť týmto iným webovým lokalitám, sa žiadnym spôsobom nevzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov tejto webovej lokality. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov prečítali pravidlá ochrany osobných údajov každej prepojenej webovej lokality. Spoločnosť Bioventus nie je zodpovedná za pravidlá ochrany osobných údajov, postupy ani obsah iných webových lokalít, vrátane prepojených webových lokalít, ktoré môžete navštíviť.

 

Náš záväzok k bezpečnosti údajov

Spoločnosť Bioventus si cení vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude vaše údaje udržiavať v bezpečí. Na to, aby zabránila neoprávnenému prístupu a zverejneniu údajov, na udržiavanie presnosti údajov a na zaistenie správneho používania vašich informácií spoločnosť Bioventus využíva štandardné fyzické, technické a administratívne postupy na ochranu osobných údajov.

Zmeny týchto pravidiel

Spoločnosť Bioventus si vyhradzuje právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov webovej lokality kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia s upozornením alebo bez neho. Všetky zmeny týchto Pravidiel ochrany osobných údajov webovej lokality nadobudnú platnosť bezprostredne po zverejnení príslušných zmien na webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že vždy, keď navštívite túto webovú lokalitu, skontrolujete túto webovú stránku, aby ste sa oboznámili s akýmikoľvek zmenami. Pokračovaním na túto webovú lokalitu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito úpravami týchto pravidiel ochrany osobných údajov webovej lokality.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov webovej lokality, kontaktujte nás na adrese CTServicesCenter@bioventusglobal.com. Prípadne sa nás môžete obrátiť telefonicky alebo písomne na:

Bioventus LLC
ATTN: Privacy Officer
4721 Emperor Boulevard
Suite 100
Durham, NC 27703

E: privacy@Bioventus.com
T: 919-474-6700