Osteoartróza spôsobená poškodením kĺbov zvyčajne postihuje ľudí približne v strednom veku, môže však postihnúť človeka v akomkoľvek veku, dokonca aj mladých dospelých.17

Rizikové faktory, ktoré môžu prispieť k vývoju osteoartrózy, zahŕňajú nasledujúce:

  • obezita,
  • opakované zaťaženie spôsobené športom alebo určitými povolaniami,
  • metabolické poruchy,
  • genetika,
  • starnutie,
  • poranenie kĺbu.

Prečítajte si ďalšie informácie o príznakoch a diagnostike osteoartrózy.

03 Causes_Female_soccer

Osteoartróza môže vzniknúť dokonca aj u zdravých športujúcich jedincov.

Aké sú príznaky osteoartrózy?