Aşağıdaki yaygın belirti ve semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız sizde osteoartrit olabilir:

  • Aşırı kullanımdan veya hareketsizlikten sonra ağrılı eklem
  • Dinlenme sonrasında veya sabah eklem sertliği
  • Ekleminizi hareket ettirirken ağrı
  • Merdiven çıkma, sandalyeden kalkma veya gömlek düğmesi ilikleme günlük aktivitelerde ağrı
  • Egzersiz yapmanızı engelleyen eklem ağrısı
  • Ekleminizi hareket ettirirken gıcırtı veya yakalanma hissi
  • Bir gün boyunca yapılan aktiviteden sonra akşam saatlerinde daha kötü hissedilen ağrı
  • Eklem ağrısı ve sertliği nedeniyle, koordinasyonun veya kavrama kuvvetinin bozulması
  • Etkilenen eklemin yakınında kas gücünün zayıflaması

Tanı ve tedavinize yardımcı olması için her doktoru randevusunda bu belirti ve semptomları söylediğinizden emin olun.

Hayır, osteoartritin tedavisi için kullanılabilecek enjekte edilebilir tedavilerin farklı sınıfları vardır. Örneğin, steroid enjeksiyonları (kortizon gibi), diz ağrısını ve şişkinliğini geçici olarak azaltmaya yardımcı olabilir. Öte yandan, DUROLANE gibi hiyalüronik asit enjeksiyonları, osteoartritten etkilenen bir eklemin sinoviyal sıvısındaki kayıp hiyalüronik asidi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Tedavi Seçenekleri

Çoğu hasta, enjeksiyon esnasında çok az ağrı veya rahatsızlık yaşadığını bildirmektedir. Bazı doktorlar, DUROLANE enjeksiyonunu uygulamadan önce cildinize topikal uyuşturma maddesi uygulayabilir ve bu, herhangi bir ağrının veya rahatsızlığın en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

DUROLANE ile tedaviye, başka bir ilaç veya ameliyat dahil değildir. Bazı hekimler, enjeksiyondan önce topikal uyuşturma maddesi kullanabilir. DUROLANE tedavilerini, diğer muayenehane ziyaretleri gibi planlayabilirsiniz.

Prosedürün tamamı, doktorun muayenehanesinde gerçekleştirilir ve yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer. DUROLANE, etkilenen ekleme tek bir enjeksiyonla uygulanır. Doktorunuz, enjeksiyonunuzdan sonra birkaç gün boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmanızı tavsiye edebilir.

DUROLANE, eklem alanınızdaki sıvıdaki hiyalüronik asidi geçici olarak yenileyerek, osteoartriti tedavi eder. Oral ağrı kesicilerin veya vücudunuzun tüm bölümlerini etkileyen steroid olmayan antienflamatuar ilaçların (NSAID’ler) aksine, DUROLANE, etkilenen ekleminizde osteoartrit ağrısını spesifik olarak hedefler.

DUROLANE Hakkında

Osteoartrit ağrınız varsa ve ağrı, yaşam tarzı değişiklikleriyle veya basit analjeziklerle kontrol altına alınmıyorsa DUROLANE tedavisi için bir aday olabilirsiniz. DUROLANE’in size uygun olup olmadığını öğrenmek için lütfen doktorunuza danışın.

2015 yılında yayımlanan, diz replasman ameliyatı yapılan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, daha önce hiyalüronik asit enjeksiyonlarıyla tedavinin, diz replasman ameliyatına olan ihtiyacı ertelediği saptanmıştır. Bu çalışmada, hastalar ne kadar çok hiyalüronik asit tedavisi aldıysa osteoartrit in ilk tanısı ile diz replasman ameliyatı arasındaki süre o kadar uzun olmuştur. Hiyalüronik asit tedavisi uygulanmayan hastalarda, ortalama 9 ay sonra diz replasman ameliyatı yapılmıştır. 5 veya daha fazla hiyalüronik asit tedavisi kürü alan hastalarda, diz replasman ameliyatı ortalama 3,6 yıl geciktirilmiştir.9

İnflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için steroid enjeksiyonu kullanılır. Bu, osteoartrit ağrısını, bir hiyalüronik asit enjeksiyonundan daha hızlı gidermeye başlayabilir ancak uzun süreli olmadığı gösterilmiştir. Diz osteoartriti olan hastalar için DUROLANE tedavisi ile steroid enjeksiyonunun karşılaştırıldığı bir klinik çalışmada, her iki tedavi de diz ağrısı ve sertliğinde azalma sağlamıştır ancak DUROLANE enjeksiyonunun faydaları daha uzun sürmüştür ve etkide bir düşüş sergilenmeden tekrarlanabilmiştir. Çalışmada ayrıca, başlangıçta steroid enjeksiyonu alan hastaların, DUROLANE enjeksiyonu ile 6. ayda takip tedavisine iyi yanıt verdiği de gösterilmiştir.2

Hekiminiz, ekleminizdeki enflamasyonu azaltmak için bir steroid kullanılmasını önerebilir ve daha sonra DUROLANE kullanımını önerebilir.

Diz osteoartriti olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, DUROLANE’in, 6 aya kadar süreyle ağrının giderilmesini ve eklem fonksiyonunun geri kazanılmasını sağladığı kanıtlanmıştır.2

Evet. Tekrarlı enjeksiyonlardan sonra dahi, DUROLANE’in güvenli olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.2 DUROLANE’in güvenliliğine ilişkin klinik çalışmalar hakkında daha fazla bilgi Kullanım Endikasyonları özetinde bulunabilir.

Evet, her iki dizde de diz osteoartriti varsa her iki dizinize de tedavi uygulanabilir. Diz başına bir şırınga olmak üzere, DUROLANE içeren iki adet 3 ml’lik şırıngaya ihtiyacınız olacaktır. DUROLANE, diğer eklemlerde de kullanım için endikedir. Sağladığımız DUROLANE endikasyon özetinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

DUROLANE ile ilişkili bilinen bir kontrendikasyon yoktur, yani bu uygulanmaması gerektiğini işaret eden herhangi bir durum veya vaka yoktur. Diğer bazı hiyalüronik asit bazlı ürünlerden farklı olarak, DUROLANE, hayvan kaynaklı hiyalüronik asitten üretilmemektedir, bu nedenle, DUROLANE’e karşı alerjik reaksiyon geliştirme olasılığı çok düşüktür. Hastalığınız çok ilerlemişse DUROLANE ile tedavi uygun olmayabilir. Ancak doktorunuz bu konuda tavsiye verebilir.