Která léčba u Vás bude zabírat nejlépe?

Odpověď záleží na mnoha faktorech včetně Vašeho zdraví, dalších léků, které užíváte, a na tom, zda je Vaše osteoartróza mírná, středně těžká nebo těžká. Čím dříve začnete spolupracovat se svým lékařem, tím dříve Vám můžete začít vytvářet správný plán léčby.

Použití níže uvedeného nástroje k vlastnímu zhodnocení osteoartrózy Vám může pomoci připravit se na diskusi o Vašich příznacích.

Assesment tool

1. Kde pociťujete bolest kloubů?

1. Kde pociťujete bolest kloubů? *

2. Jak dlouho pociťujete bolest kloubů?

2. Jak dlouho pociťujete bolest kloubů? *

3. Poranili jste si v poslední době postižený kloub?

3. Poranili jste si v poslední době postižený kloub? *

4. Jak byste zhodnotili svou bolest kloubů v klidu na stupnici od 1 (žádná bolest) do 10 (nesnesitelná bolest)?

*
(1 = žádná bolest)(10 = nejsilnější představitelná bolest)

5. Jak byste zhodnotili svou bolest kloubů při pohybu na stupnici od 1 (žádná bolest) do 10 (nesnesitelná bolest)?

*
(1 = žádná bolest)(10 = nejsilnější představitelná bolest)

6. Které každodenní činnosti jsou pro Vás kvůli bolesti kloubů náročnější (pokud takové jsou)?

7. Které metody léčby, jež by Vám mohly pomoci s Vaší bolestí kloubů, jste vyzkoušeli? Zaškrtněte všechny platné možnosti.

*

8. Natekl nebo zvětšil se Váš kloub někdy?

*

9. Byla Vám diagnostikována osteoartróza lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem?

*

10. Jaké jsou Vaše cíle a očekávání od léčby?