Zásady ochrany osobních údajů

 

Před použitím této webové stránky si přečtěte její zásady ochrany osobních údajů

Bioventus LLC. („Bioventus“) respektuje Vaše soukromí. Usilujeme o to, abychom Vám poskytli co nejlepší možné služby a respektovali přitom důvěrnost Vašich informací. Je důležité, abyste znali zásady ochrany osobních údajů webové stránky společnosti Bioventus, než vstoupíte na její stránku qa.exogen.com („webová stránka“) nebo ji začnete používat. Zásady ochrany osobních údajů nastiňují typy informací, které můžeme získávat nebo shromažďovat, když webovou stránku používáte, a rovněž některé metody, které používáme k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním souhlasíte s následujícími podmínkami použití, které bez omezení zahrnují zásady ochrany osobních údajů této webové stránky a Váš souhlas se shromažďováním a použitím informací tak, jak nastiňují zásady ochrany osobních údajů webové stránky. Pokud nesouhlasíte, nesmíte používat webovou stránku ani žádnou část obsahu, služeb, obrázků, grafiky, produktů nebo vyobrazení zpřístupněných na webové stránce nebo jejím prostřednictvím.

 

Shromažďování osobních údajů

Společnost Bioventus shromažďuje osobní údaje, aby porozuměla Vašim specifickým potřebám a mohla Vám lépe sloužit, za účelem optimalizace webové stránky a vytváření relevantnějšího obsahu stránky podle návštěvnického profilu používání, aby lépe odpovídala na Vaše dotazy a vytvářela propagační materiály. Osobní údaje jsou takové informace, které Vás mohou osobně identifikovat, např. Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Společnost Bioventus může používat soubory cookie a další technologie k vylepšení Vaší zkušenosti s online prostředím a k tomu, aby zjistila, jak používáte webovou stránku. Soubor „cookie“ je malá složka obsahující řetězec znaků, které unikátně identifikují Váš prohlížeč. I když většina prohlížečů v základním nastavení soubory cookie přijímá, můžete ručně nastavit odmítání všech souborů cookie, přijímání souborů cookie ze specifických webových stránek nebo značení zaslání souboru cookie do Vašeho prohlížeče. Když navštívíte naši webovou stránku, servery společnosti Bioventus mohou automaticky nahrávat informace včetně adresy URL, která Vás odkázala na naši webovou stránku, Vaši adresu IP, typ prohlížeče a datum a čas Vaší návštěvy.

Jak používat soubory cookie.

Naše webová stránka používá soubory cookie a jiné podobné analytické soubory. Soubor cookie je složka zaslaná webovou stránkou na Váš počítač, kde je automaticky ukládána webovým prohlížečem (např. „Internet Explorer“). Při každém požadavku na některou ze stránek webové stránky posílá Váš webový prohlížeč tento soubor cookie zpět webovému serveru.

Soubory cookie používáme k:

  • rozpoznání a sledování, které části stránky navštěvujete při jejím používání, a
  • osobnímu uzpůsobení Vaší zkušenosti s naší webovou stránkou.

Informace shromážděné díky našemu použití souborů cookie můžeme také používat k odhadům velikosti publika, analýze trendů a obecných vzorců používání naší webové stránky, optimalizaci naší webové stránky a dalším výzkumným a marketingovým účelům. Jedná se o statistické informace, které neidentifikují žádného jednotlivce.

Za určitých okolností můžeme propojit soubory cookie s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které již vlastníme. Tyto okolnosti zahrnují stránky, kde jste se registrovali a poskytli své osobní údaje, jak je popsáno ve výše uvedené části „Shromažďování osobních údajů“.

Pokud chcete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, než obdržíte soubor cookie, abyste měli možnost jej přijmout. Také můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal přijímat nebo odesílat veškeré soubory cookie. Webová stránka www.allaboutcookies.org (provozovaná společností Interactive Marketing Bureau) obsahuje postup, jak mohou uživatelé vypnout soubory cookie. Vezměte na vědomí, že pokud nepřijmete soubory cookie, naše webová stránka může fungovat nesprávně nebo nemusí fungovat vůbec.

Používáním naší webové stránky bez odmítnutí souborů cookie souhlasíte s tím, že tyto soubory používáme podle popisu v těchto zásadách.  Na naší webové stránce používáme následující soubory cookie:

Název souboru cookie Popis Typ souboru cookie Doba platnosti
CookieConsent Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro danou doménu. Potřebný 1 rok
PHPSESSID Uchovává stav požadavků uživatele na stránku v rámci dané relace. Potřebný Relace
_ga Registruje unikátní číslo ID, které generuje statistické údaje o tom, jak návštěvník webovou stránku používá. Statistický 2 roky
_gat Používán společností Google Analytics ke snižování počtu požadavků Statistický 1 den
_gid Registruje unikátní číslo ID, které generuje statistické údaje o tom, jak návštěvník webovou stránku používá. Statistický 1 den
gdprc_bar_hidden Uchovává informace o tom, zda se zobrazila lišta souborů cookie. Potřebný 10 let
gdprc_consents Uchovává Váš souhlas s povolením dalších souborů cookie. Potřebný 10 let
spu_closing Uchovává informace o tom, zda bylo vyskakovací okno zavřené. Marketingový 30 dnů
wordpress_logged_in_not_really_but_gdpr_permissions_set Tento soubor cookie oznamuje systému WordPress, že stránka NEMUSÍ být kešována. Potřebný 10 let

 

Naše používání souborů cookie včetně specifických názvů souborů cookie se může průběžně měnit, ale obecně bude odpovídat výše uvedenému popisu. Abyste zaznamenali jakékoli změny, navštěvujte pravidelně zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Děti nesmí poskytovat osobní údaje

Jedinci mladší třinácti (13) let nesmí tuto webovou stránku používat. Společnost Bioventus vědomě neshromažďuje ani nepoužívá žádné informace o jedincích mladších třinácti (13) let.

Používání osobních údajů

Společnost Bioventus používá osobní údaje, aby porozuměla Vašim specifickým potřebám a mohla Vám lépe sloužit. Společnost Bioventus může Vaše osobní údaje používat například k optimalizaci webové stránky, vytváření nového, relevantnějšího obsahu webové stránky na základě návštěvnických profilů používání, sdílení informací o produktech a službách s Vámi a k vytváření propagačních materiálů. Vaše údaje mohou být sloučeny s údaji ostatních klientů, abychom porozuměli tomu, jak jsou naše produkty používány, a mohli je vylepšovat.

Sdílení osobních údajů

Společnost Bioventus neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá Vaše osobní údaje třetím stranám. Společnost Bioventus může sdílet osobní údaje se společnostmi, které pracují pod naším jménem, a obchodním jednotkám vlastněným společností Bioventus k výše popsaným účelům. V takovém případě vyžaduje společnost Bioventus, aby tyto společnosti nebo jednotky dodržovaly zásady ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou alespoň tak přísné jako zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Společnost Bioventus vyhoví žádosti, aby poskytnutí Vašich osobních údajů třetí straně mohlo podléhat stíhání podle státních nebo federálních zákonů a nařízení, předvolání, trestnímu příkazu nebo soudnímu řízení. Navíc může společnost Bioventus poskytnout Vaše osobní údaje v nutném rozsahu k (a) detekci, prevenci nebo jinému ošetření podezření na podvod a bezpečnostních nebo technických problémů; (b) prevenci, nápravě nebo posílení podmínek použití této webové stránky nebo (c) ochraně před porušováním práv a poškozováním majetku a bezpečnosti společnosti Bioventus, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

 

Stránky pod odkazy nejsou zahrnuty

Na naší webové stránce mohou být odkazy, která Vám umožňují webovou stránku opustit a navštívit jiné webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách pod odkazy včetně jiných webových stránek společnosti Bioventus se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů této webové stránky. Jakékoli osobní údaje, které se rozhodnete těmto stránkám poskytnout nebo které jsou těmito stránkami shromažďovány, žádným způsobem nepodléhají zásadám ochrany osobních údajů této webové stránky. Než budete poskytovat jakékoli osobní údaje, doporučujeme Vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů každé z webových stránek pod odkazy. Společnost Bioventus nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů, postupy a obsah jiných stránek včetně stránek pod uvedenými odkazy, které můžete navštívit.

Náš závazek udržet údaje v bezpečí

Společnost Bioventus si váží Vaší důvěry a bezpečnost Vašich údajů považuje za prioritu. Aby společnost Bioventus zabránila neoprávněnému přístupu k datům, prozrazení dat a manipulaci s daty a zajistila řádné zpracování Vašich údajů, používá pro ochranu osobních údajů standardní fyzické, technické a organizační postupy.

Změny v těchto zásadách

Společnost Bioventus si vyhrazuje právo zásady ochrany osobních údajů této webové stránky kdykoli upravit, a to na základě vlastního výhradního uvážení, s předchozím oznámením i bez něj. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů této webové stránky nabudou účinnosti okamžitě po zveřejnění na webové stránce. Souhlasíte s tím, že tuto rubriku zkontrolujete při každé návštěvě webové stránky, abyste zaznamenali jakékoli změny. Vstupujete-li i nadále na tuto webovou stránku, souhlasíte s tím, že se na Vás změny v zásadách ochrany osobních údajů této webové stránky budou vztahovat.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti ohledně zásad ochrany osobních údajů této webové stránky, kontaktujte nás na adrese CTServicesCenter@bioventusglobal.com. Také nás můžete kontaktovat telefonicky nebo poštou na adrese:

Bioventus LLC
ATTN: Privacy Officer
4721 Emperor Boulevard
Suite 100
Durham, NC 27703

E: privacy@Bioventus.com
T: 919-474-6700