Copyright en disclaimer

Bioventus LLC biedt deze website uitsluitend aan voor uw algemene informatie. Bioventus behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op ieder moment en om iedere reden zonder verdere kennisgeving te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

Tenzij anders vermeld, geldt de productetikettering voor het land dat op deze Website wordt vermeld. Getoonde producten zijn mogelijk in andere landen niet of onder een andere naam verkrijgbaar. De gebruiksaanwijzing kan per land verschillen. Neem voor gebruik altijd contact op met uw zorgverlener en/of lees de bijsluiter. De klantenservice staat tot uw beschikking om u te helpen met productinformatie of het beantwoorden van vragen. De hier verstrekte informatie vormt geen vervanging voor medische zorg. Als u een gezondheidsprobleem hebt of vermoedt, dient u uw zorgverlener te raadplegen.

Bioventus verstrekt geen verklaringen, garanties of waarborgen met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van deze site of de inhoud hiervan. Bioventus is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze website, of als gevolg van het vertrouwen dat u stelt in de informatie die u op de site wordt aangeboden.

De inhoud van deze site is eigendom of staat onder zeggenschap van Bioventus en wordt beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken. U mag inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden downloaden, maar wijziging of reproductie van de inhoud is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bioventus. U mag de inhoud ook niet op een andere manier kopiëren of gebruiken.

Als deze site gekoppeld is aan andere Sites verleent Bioventus geen goedkeuring aan en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die andere site.

Behoudens zoals door Bioventus schriftelijk anders verklaard, worden alle berichten die u naar deze site of op een andere manier aan Bioventus stuurt, als niet-vertrouwelijk beschouwd en heeft Bioventus geen enkele verplichting zich te onthouden van het reproduceren, publiceren of anderszins gebruiken van dergelijke berichten op welke manier en voor welk doel dan ook. Bioventus behoudt zich het recht voor de inhoud van deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of de daarin besloten kennis voor enig doel te gebruiken, met inbegrip van het ontwikkelen, vervaardigen en/of op de markt brengen van goederen of diensten.

Alle handelsmerken zijn erkend.
© 2021 Bioventus LLC.