PRIVACYVERKLARING

 

Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Bioventus en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, waaronder Bioness, Misonix en CartiHeal (gezamenlijk ‘Bioventus’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt die wordt verzameld via de websites van Bioventus (de ‘Websites’) of andere gegevensverzamelingsplatforms die Bioventus kan gebruiken (gezamenlijk ‘Bioventus Platforms’), evenals via onze offline interacties met u. Bioventus is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor alle gegevens die via Bioventus Platforms worden verzameld. In sommige gevallen kan Bioventus een specifieker privacybeleid uitgeven voor bepaalde producten of diensten.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden behandeld zoals beschreven in dit privacybeleid, dan verzoeken wij u ons uw gegevens niet te verstrekken of te communiceren met de Bioventus Platforms.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen

Bioventus kan persoonsgegevens over u verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Van u: Gegevens kunnen worden verzameld wanneer u deze indient bij de Bioventus Platforms of anderszins met ons communiceert. Bioventus verzamelt bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt wanneer u een aankoop doet, wanneer u een verzoek om informatie indient of wanneer u bij Bioventus een verzoek indient om contact met u op te nemen. Bioventus kan u ook om optionele gegevens vragen ter ondersteuning van uw gebruik van de producten en diensten.
 • Van uw apparaten: De apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Bioventus Platforms kunnen ons gegevens verschaffen, waaronder het model, het besturingssysteem en de versie, de naam van het domein vanwaar u toegang tot internet krijgt, uw internet protocol-adres (‘IP’) en andere unieke apparaat-identificatoren. Bioventus verzamelt ook apparaatgegevens, zoals de datum en tijd waarop u de Bioventus Platforms opent, welke pagina’s of delen van de Bioventus Platforms u bezoekt, de zoektermen die u gebruikt, de links waarop u klikt, de browser die u gebruikt en uw taalvoorkeur. Om veel van deze gegevens te verzamelen, gebruiken we cookies, web beacons en andere vergelijkbare technologieën. Zie het gedeelte ‘Cookies’ hieronder voor meer informatie.
 • Via onze mobiele apps: Alle gegevens die via onze Apple- en Android-apps worden verzameld en opgeslagen, worden exclusief op uw mobiele apparaat opgeslagen en worden nooit naar Bioventus verzonden. Wanneer u uw zorgverlener ontmoet, heeft hij of zij toegang tot de gegevens die zijn verzameld via onze mobiele apps via een speciale tablet die verbinding maakt met uw mobiele apparaat via een Bluetooth-communicatiesignaal op korte afstand.
 • Van derden: Onze leveranciers en dienstverleners, zoals onze webhostingproviders, analyseproviders en adverteerders, kunnen ons gegevens verstrekken over u of uw gebruik van de websites of Bioventus Platforms. U kunt ons ook toestemming geven om toegang te krijgen tot uw gegevens via diensten die door derden worden aangeboden, waaronder sociale medianetwerken. De gegevens die wij van derden verkrijgen, zijn afhankelijk van uw relatie met deze derden en het privacybeleid van de derde partijen.
 • Van uw zorgverlener: Met uw toestemming kan uw zorgverlener ons recepten voor onze producten sturen. Uw zorgverlener kan gegevens verzenden met betrekking tot uw huidige gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis met betrekking tot het recept of voor het indienen van een ziektekostenverzekering voor het recept.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Bioventus kan de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken:

 • Om te voldoen aan de reden waarom u de gegevens hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens deelt om een vraag te stellen, gebruiken we die persoonsgegevens om te reageren op uw vraag.
 • Om u vergoedingen voor uw ziektekostenverzekering te bieden.
 • Om met u zakelijke overeenkomsten aan te gaan en na te komen.
 • Om online of offline transacties met u te voltooien.
 • Om uw ervaring met onze producten te begrijpen.
 • Om u toegang tot en gebruik van de Websites, Bioventus Platforms en Bioventus-producten en -diensten te bieden en deze te personaliseren.
 • Om u educatieve informatie, marketing, communicatie en aanbiedingen voor producten en diensten van Bioventus en derden te verstrekken.
 • Om gebeurtenissen te plannen en te coördineren.
 • Om iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen.
 • Om sollicitaties te verwerken.
 • Om klinisch onderzoek uit te voeren.
 • Om de veiligheid en werkzaamheid van Bioventus-producten te controleren.
 • Voor onderzoek, analyse en productontwikkeling, waaronder het ontwikkelen en verbeteren van onze Websites, Bioventus Platforms en producten.
 • Om deel te nemen aan liefdadigheidsactiviteiten.
 • Om de relaties met beleggers en effecten van Bioventus te beheren.
 • Om de websites en Bioventus Platforms te bedienen en te onderhouden.
 • Om de rechten, veiligheid en beveiliging te onderhouden van Bioventus, de Websites, Bioventus Platforms, producten, databases, en andere technologische middelen.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en zoals vereist door toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften, met inbegrip van onze verplichtingen inzake transparantierapportage.
 • Voor het evalueren of uitvoeren van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, ongeacht of dit plaatsvindt als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die door ons worden bewaard, behoren tot de overgedragen activa.
 • Zoals anders beschreven op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld, of met uw toestemming, indien niet hier vermeld.
 • Zoals anderszins wettelijk vereist.

Soorten persoonsgegevens die Bioventus verzamelt

Bioventus kan de volgende categorieën persoonsgegevens van en over u verzamelen, afhankelijk van de omstandigheden van uw relatie met ons:

 • Identificatoren zoals uw naam.
 • Commerciële gegevens zoals betalings- of factureringsinformatie en gegevens met betrekking tot uw aankoopgewoonten.
 • Contactgegevens zoals postadressen, e-mailadressen, namen van gebruikersaccounts op sociale netwerksites, telefoonnummers of andere adressen waarop u berichten of verzendingen kunt ontvangen.
 • Internet- of andere soortgelijke netwerk- en apparaatactiviteiten zoals gegevens over uw browsegedrag, app-activiteit, IP-adressen, zoekgeschiedenis en interacties met onze websites, e-mails en advertenties, waaronder gegevens van cookies, pixeltags en web beacons.
 • Gevolgtrekkingen met betrekking tot voorkeuren en andere kenmerken zoals onze beoordeling van de soorten producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
 • Audio, video en foto’s zoals opnamen, kunnen worden opgenomen wanneer u deelneemt aan onze evenementen of met ons communiceert.
 • Documentatie over aanwezigheid op trainingen en evenementen.
 • Professionele of werkgerelateerde gegevens, als u een sollicitant bent, zoals uw huidige of eerdere opleiding en werkgeschiedenis.
 • Gezondheidsgegevens en gegevens over ziektekostenverzekering, als u een patiënt bent die een bestelling heeft geplaatst voor een van onze producten of betrokken bent bij een klinisch onderzoek. Dit kan gegevens omvatten zoals uw volledige medische voorgeschiedenis, huidige medische status, zorgverzekeringsmaatschappij, gegevens over zorgverzekeringsplannen, gegevens over sociale verzekeringsprogramma’s, medische ID’s en identificatoren van de overheid (bijv. burgerservicenummer).

Hoe wij persoonsgegevens delen

Bioventus kan uw persoonsgegevens delen voor de volgende doeleinden:

 • Met uw zorgverlener wanneer vereist voor het voltooien van een bestelling of om updates te verstrekken over het gebruik van medische apparaten.
 • Met particuliere en openbare zorgverzekeraars om vergoedingen voor geleverde diensten en producten te verwerken.
 • Met dienstverleners die diverse diensten en functies voor Bioventus uitvoeren, zoals gegevensopslag, orderverwerking en marketingdiensten. Uw gegevens worden alleen gedeeld op voorwaarde dat de dienstverleners uw gegevens alleen gebruiken om de overeengekomen diensten namens ons uit te voeren.
 • Met onderzoekers en academici die uw gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
 • In het geval dat we een bedrijfsovergang doorlopen, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, faillissement, reorganisatie of verkoop van alle of een deel van de activa van Bioventus.
 • Met onze online advertentiepartners, zoals Facebook en Google, om aan u te adverteren.
 • Met wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Bioventus, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

Bioventus kan uw persoonsgegevens ook aan niet-gerelateerde derden bekendmaken voor onafhankelijk gebruik indien: (1) u hierom vraagt of dit autoriseert; (2) de gegevens worden verstrekt om te voldoen aan de wet; of (3) de gegevens worden verstrekt om de rechten of veiligheid van Bioventus of haar medewerkers of anderen te beschermen.

Links naar externe websites

De Websites en Bioventus Platforms kunnen links naar externe websites bevatten. De Websites communiceren met sociale mediasites zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, en anderen. Een link naar dergelijke sites impliceert niet dat Bioventus dergelijke sites goedkeurt. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze externe websites en u dient het privacybeleid van deze externe websites te lezen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op de server van de Websites en in uw webbrowser en die door de Websites worden gebruikt om u te onthouden, voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over de cookies die op onze Websites worden gebruikt of om uw toestemming op elk gewenst moment te wijzigen of in te trekken, klikt u op de link Cookie-instellingen in de cookiebanner of in de voettekst van onze Websites.

Om uw toestemming te geven voor niet-essentiële cookies, klikt u op de knop in het bericht van de cookiebanner of past u uw voorkeuren aan in Cookie-instellingen. Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van de Websites en worden mogelijk niet gedeactiveerd met behulp van de opties voor Cookie-instellingen.

U kunt ook uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren. Browsers zijn verschillend, dus raadpleeg de instructies met betrekking tot uw browser voor informatie over cookies en andere privacy- en beveiligingsinstellingen die mogelijk beschikbaar zijn. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op de website Networking Advertising Initiative op https://optout.networkadvertising.org/ en op de website van de Digital Advertising Alliance op https://youradchoices.com/.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de interactie tussen gebruikers en onze Websites en om de manier te verbeteren waarop ons bedrijf haar commerciële boodschap online communiceert. Google Analytics is een service van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die geanonimiseerde of afgekorte persoonsgegevens naar een Google-server verzenden. De informatie over onze websites die wordt gegenereerd door een Google Analytics-cookie helpt ons het gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de websites te verzamelen en om ons andere diensten te bieden met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik.

Ga voor meer informatie over de praktijken en gebruiksvoorwaarden van Google op het gebied van gegevensbescherming naar de websites van Google op https://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://policies.google.com/privacy.

U kunt voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van een website verzamelt en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ReCAPTCHA

We gebruiken de ‘reCAPTCHA’-service van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika) om de gegevens die u op onze Website verstrekt, te beschermen. Met deze service kunnen we onderscheid maken tussen gegevens die in een formulier worden ingevoerd door een mens en gegevens die worden ingevoerd door een geautomatiseerde machine (‘bot’).

De gegevens die via de reCAPTCHA-service worden verkregen, worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy.

Deelnemers aan klinische onderzoeken

Als u deelneemt aan een door Bioventus gesponsord klinisch onderzoek, ontvangt u gedetailleerde informatie over de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens in uw document voor geïnformeerde toestemming. De informatie die u krijgt voor uw specifieke studie bepaalt uw situatie. Over het algemeen worden uw gegevens verwerkt met het doel het onderzoek uit te voeren, een aanvraag te doen voor goedkeuring van een nieuw product voor medische hulpmiddelen en, indien van toepassing, voor andere doeleinden zoals gespecificeerd in de relevante toestemmingsverklaring voor het onderzoek. Iedereen die tijdens een klinische studie uw geïdentificeerde persoonsgegevens bekijkt, is verplicht deze gegevens strikt vertrouwelijk te houden.

Sollicitanten

Als u solliciteert naar een baan bij Bioventus, gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt in uw sollicitatie, inclusief eventuele bijlagen, om uw geschiktheid voor een dienstverband te overwegen. Deze gegevens omvatten uw naam en contactgegevens, de informatie in uw cv, uw functievoorkeuren en uw profiel. Als u een social-mediaprofiel hebt, inclusief een LinkedIn-profiel, kan Bioventus tevens de gegevens verwerken die u kiest om te delen op sociale media.

Rechtsgronden voor verwerking

Bioventus zal uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit wettelijk is toegestaan, dat wil zeggen, wanneer we een rechtsgrond hebben voor de verwerking. Wij gebruiken persoonsgegevens wanneer een van de volgende rechtsgronden van toepassing is:

 • Uitvoering van een contract: Indien nodig om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een dergelijk contract aangaat.
 • Wettelijke of reglementaire verplichting: Indien nodig voor de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
 • Legitieme belangen: Indien nodig voor onze belangen, tenzij uw fundamentele rechten voorrang hebben op dergelijke belangen. We overwegen en balanceren de mogelijke impact op u en uw rechten (zowel positief als negatief) voordat we uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen verwerken.
 • Openbaar belang: Waar de verwerking noodzakelijk is om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van medische en medische hulpmiddelen te waarborgen.
 • Toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als Bioventus afhankelijk is van uw toestemming als rechtsgrond voor verwerking, dan hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Beperking van het doel

Bioventus verwerkt persoonsgegevens alleen op een manier die compatibel is met en relevant is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zoals goedgekeurd door u, of zoals wij u op de hoogte stellen als de doeleinden veranderen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke aanvullende doeleinden of te verzoeken dat wij de verwerking beperken.

Gegevensbeveiliging

Bioventus zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens nauwkeurig, volledig, actueel, veilig en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik. Wij hanteren procedurele en technologische beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Gegevensretentie

Bioventus bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor legitieme zakelijke doeleinden of zoals vereist door de wet. Persoonsgegevens worden bewaard totdat deze niet langer nodig zijn voor het leveren van onze producten en diensten, om onze contractuele overeenkomsten met u na te komen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om de rechten en belangen van Bioventus te beschermen (bijv. wanneer de bewaring noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims), of zoals anderszins nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of verwerkt.

Gegevensoverdracht

Soms kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan dienstverleners of systemen in landen die mogelijk geen niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan dat in uw land, inclusief de Verenigde Staten. Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, handelt Bioventus in overeenstemming met de grensoverschrijdende wetten voor gegevensoverdracht en exportcontrole van de landen waarin het actief is.

Voor de export van persoonsgegevens tot buiten de Europese Unie (‘EU’) of de Europese Economische Ruimte (‘EER’) gaat Bioventus met de ontvanger de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie aan om naleving te garanderen van de speciale vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens tot buiten dergelijke landen. Waar nodig zal Bioventus passende aanvullende maatregelen nemen om een wezenlijk equivalent niveau van gegevensbescherming te garanderen ten opzichte van het niveau dat wordt gegarandeerd in de EER, in overeenstemming met de aanbevelingen van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Privacyverklaring voor kinderen

De Websites en Bioventus Platforms zijn niet bedoeld om te worden gericht op kinderen jonger dan dertien jaar. Bioventus verzamelt niet opzettelijk of heeft niet tot doel om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan dertien jaar. Als u denkt dat we gegevens hebben van of over een kind jonger dan dertien jaar, neem dan contact met ons op via privacy@bioventus.com.

Uw rechten

Sommige privacywetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (‘AVG’) en de California Consumer Privacy Act (‘CCPA’), bieden bepaalde rechten voor individuen. U kunt mogelijk de volgende rechten uitoefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en afhankelijk van de vereiste validatie van uw identiteit:

 • Verzoeken om toegang te krijgen tot of een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Verzoeken tot correctie van onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot u.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bioventus.
 • U verzetten tegen verwerking op basis van ons legitiem belang om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie. Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zelfs als u er bezwaar tegen heeft gemaakt, als we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking die voorrang hebben op uw privacybelangen.
 • In bepaalde omstandigheden, verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan.
 • Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, als u zich zorgen maakt over onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@bioventus.com met de details van uw verzoek.

Rechten van inwoners van Californië om het delen of verkopen van gegevens te beperken

Bioventus maakt gebruik van cookies en trackingtechnologieën van derden, zoals Facebook Pixels, om advertenties te identificeren en te plaatsen die gericht zijn op gebruikers die Bioventus Platforms bezoeken. De California Consumer Privacy Act (‘CCPA’) definieert het gebruik van dergelijke cookies en trackingtechnologieën als het ‘verkopen’ en ‘delen’ van persoonsgegevens.

Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor het verkopen of delen van hun persoonsgegevens door te bellen naar 1-800-836-4080, een e-mail te sturen naar privacy@bioventus.com of door op de link in de cookiebeheerder te klikken.

Uw marketingkeuzes

U kunt de gegevens die u verstrekt aan Bioventus beperken en u kunt de communicatie die Bioventus naar u stuurt beperken.

 • Marketing e-mails: U kunt ervoor kiezen om geen marketing e-mails van ons te ontvangen door de instructies in een van de marketing e-mails die we sturen op te volgen. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor marketing e-mails, we u mogelijk nog steeds e-mails sturen die niet voor marketing zijn.
 • Cookies: Raadpleeg de paragraaf ‘Cookies’ hierboven voor informatie over uw keuzes met betrekking tot de cookies op de websites.
 • Niet traceren: Bioventus reageert momenteel niet op DNT-signalen (Do Not Track). All About Do Not Track, een website van het Future of Privacy Forum, bevat meer informatie over DNT-signalen en is te vinden op: https://allaboutdnt.com/.

Wijzigingen en updates aan de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, openbaar gemaakt of anderszins verwerkt, dan wordt dit privacybeleid bijgewerkt, inclusief de ‘Ingangsdatum’ onderaan dit privacybeleid. We raden u aan het privacybeleid telkens te lezen wanneer u de Website bezoekt of Bioventus Platforms gebruikt om op de hoogte te blijven van onze privacyprocedures. Eventuele wijzigingen worden van kracht wanneer we het bijgewerkte privacybeleid publiceren.

Contactgegevens

Alle vragen, klachten of opmerkingen over dit privacybeleid of de gegevensbeschermingsmethoden van Bioventus kunnen per e-mail worden verzonden naar de functionaris voor gegevensbescherming van Bioventus via privacy@bioventusglobal.com. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u zo snel mogelijk te antwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande informatie:

 

Bioventus LLC
ATTN: Compliance Department
4721 Emperor Boulevard
Suite 400
Durham, NC 27703
1-800-836-4080

Ingangsdatum: 04/01/23