Which therapy will work best for you?

The answer depends on many factors, including your health, other medications you take, and whether your osteoarthritis case is mild, moderate or severe. The earlier you and your doctor work together, the sooner you can begin a treatment plan that is right for you.

Using the osteoarthritis self-assessment tool below can help you prepare to discuss your symptoms.

 

Assesment tool

1. Kde pociťujete bolest kloubů?

1. Kde pociťujete bolest kloubů? *

2. Jak dlouho pociťujete bolest kloubů?

2. Jak dlouho pociťujete bolest kloubů? *

3. Poranili jste si v poslední době postižený kloub?

3. Poranili jste si v poslední době postižený kloub? *

4. Jak byste zhodnotili svou bolest kloubů v klidu na stupnici od 1 (žádná bolest) do 10 (nesnesitelná bolest)?

*
(1 = žádná bolest)(10 = nejsilnější představitelná bolest)

5. Jak byste zhodnotili svou bolest kloubů při pohybu na stupnici od 1 (žádná bolest) do 10 (nesnesitelná bolest)?

*
(1 = žádná bolest)(10 = nejsilnější představitelná bolest)

6. Které každodenní činnosti jsou pro Vás kvůli bolesti kloubů náročnější (pokud takové jsou)?

7. Které metody léčby, jež by Vám mohly pomoci s Vaší bolestí kloubů, jste vyzkoušeli? Zaškrtněte všechny platné možnosti.

*

8. Natekl nebo zvětšil se Váš kloub někdy?

*

9. Byla Vám diagnostikována osteoartróza lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem?

*

10. Jaké jsou Vaše cíle a očekávání od léčby?