Which therapy will work best for you?

The answer depends on many factors, including your health, other medications you take, and whether your osteoarthritis case is mild, moderate or severe. The earlier you and your doctor work together, the sooner you can begin a treatment plan that is right for you.

Using the osteoarthritis self-assessment tool below can help you prepare to discuss your symptoms.

 

Assesment tool

1. Kde pociťujete bolesť kĺbov?

1. Kde pociťujete bolesť kĺbov? *

2. Ako dlho pociťujete bolesť kĺbov?

2. Ako dlho pociťujete bolesť kĺbov? *

3. Poranili ste si nedávno postihnutý kĺb?

3. Poranili ste si nedávno postihnutý kĺb? *

4. Ako by ste bolesť kĺbov ohodnotili na stupnici od 1 (žiadna bolesť) do 10 (neznesiteľná bolesť) počas odpočinku?

*
(1 = žiadna bolesť)(10 = najhoršia predstaviteľná bolesť)

5. Ako by ste bolesť kĺbov ohodnotili na stupnici od 1 (žiadna bolesť) do 10 (neznesiteľná bolesť) počas aktivity?

*
(1 = žiadna bolesť)(10 = najhoršia predstaviteľná bolesť)

6. Ktoré každodenné aktivity sú pre vás v dôsledku bolesti kĺbov ťažšie (ak existujú)?

7. Aké typy liečby na zmiernenie bolesti kĺbov ste vyskúšali? Začiarknite všetky, ktorých sa to týka.

*

8. Napuchol vám alebo sa zväčšil niekedy kĺb?

*

9. Bola vám lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom diagnostikovaná osteoartróza?

*

10. Aké máte ciele alebo očakávania od liečby?