Polityka prywatności

 

Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny internetowej należy uważnie przeczytać jej politykę prywatności

Firma Bioventus LLC. („Bioventus”) szanuje prywatność użytkowników. Staramy się dostarczać jak najlepsze usługi, zachowując poufność informacji o użytkownikach. Przed uzyskaniem dostępu do witryny firmy Bioventus dostępnej pod adresem qa.exogen.com („witryny internetowej”) lub rozpoczęciem jej używania należy zapoznać się z polityką prywatności witryny internetowej firmy Bioventus. Polityka prywatności witryny internetowej określa rodzaje informacji, które możemy otrzymywać lub gromadzić, gdy użytkownik korzysta z tej witryny, jak również niektóre z metod, jakich używamy do zabezpieczania danych osobowych.

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki użytkowania, w tym bez ograniczeń, na niniejszą politykę prywatności, a także na gromadzenie i używanie informacji zgodnie z opisem w polityce prywatności witryny internetowej. W przypadku braku zgody nie wolno używać tej witryny internetowej ani jej treści, usług, obrazów, grafik, produktów ani oświadczeń dostępnych na tej witrynie lub poprzez tę witrynę.

 

Gromadzenie danych osobowych

Firma Bioventus gromadzi dane osobowe użytkowników, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i zapewnić im lepszą obsługę, optymalizować tę witrynę internetową, generować bardziej odpowiednią treść witryny internetowej na podstawie sposobu korzystania z niej przez odwiedzających, odpowiadać użytkownikom na specyficzne zapytania oraz generować materiały promocyjne. Dane osobowe to informacje dotyczące użytkownika umożliwiające jego identyfikację, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu. Firma Bioventus może używać plików cookie i innych technologii w celu poprawy wygody korzystania z materiałów dostępnych online oraz zdobywania informacji na temat sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkowników. Plik cookie to mały plik zawierający ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę użytkownika. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie domyślnie, jednak można ustawić ręcznie przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, akceptowała pliki cookie z określonych witryn internetowych lub pokazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany do pamięci przeglądarki. Serwery firmy Bioventus mogą też automatycznie rejestrować informacje podczas odwiedzin użytkownika w witrynie internetowej, w tym adres URL użyty do otwarcia tej witryny, adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki oraz datę i godzinę wizyty.

W jaki sposób używamy plików cookie.

Nasza witryna internetowa używa plików cookie i innych podobnych plików analitycznych. Plik cookie to plik wysyłany na komputer użytkownika przez witrynę i automatycznie zapisywany na tym komputerze przez używaną przeglądarkę internetową (np. „Internet Explorer”). Przy każdym żądaniu dostępu do strony z tej witryny przeglądarka internetowa wysyła ten plik cookie z powrotem na serwer witryny.

Używamy plików cookie, aby:

  • rozpoznawać i śledzić, które części witryny odwiedza użytkownik podczas korzystania z naszej witryny oraz
  • dostosowywać działanie witryny do potrzeb użytkownika.

Możemy też wykorzystywać informacje zebrane na podstawie użycia plików cookie, aby oszacować ilość odbiorców, analizować trendy i ogólne wzorce korzystania z witryny, optymalizować witrynę oraz do innych badań i celów marketingowych. Są to dane statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji indywidualnych użytkowników.

W pewnych okolicznościach możemy też powiązać pliki cookie z danymi osobowymi, które użytkownik nam ujawni, lub którymi już dysponujemy. Do takich okoliczności należy sytuacja, gdy użytkownik dokonał rejestracji i podał dane osobowe wspomniane w części „Gromadzenie danych osobowych” powyżej.

W razie potrzeby można ustawić przeglądarkę tak, aby generowała powiadomienie przed odebraniem pliku cookie w celu umożliwienia jego akceptacji. Można też ustawić przeglądarkę tak, aby odmawiać odbierania i wysyłania wszystkich plików cookie. W witrynie www.allaboutcookies.org (prowadzonej przez Interactive Marketing Bureau) znajdują się instrukcje krokowe dotyczące wyłączania plików cookie przez użytkowników. Należy zauważyć, że brak akceptacji plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie lub niedziałanie witryny.

Korzystanie z naszej witryny bez wyłączenia plików cookie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z opisem w niniejszej polityce.  W naszej witrynie używany następujących plików cookie:

Nazwa pliku cookie Opis Typ pliku cookie Ważność
CookieConsent Przechowuje stan zgody na pliki cookie dla bieżącej domeny Niezbędny 1 rok
PHPSESSID Zachowuje stan sesji użytkownika dla wszystkich żądań dostępu do strony. Niezbędny Sesja
_ga Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Statystyczny 2 lata
_gat Używany przez narzędzie Google Analytics do ograniczania liczby żądań Statystyczny 1 dzień
_gid Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Statystyczny 1 dzień
gdprc_bar_hidden Przechowuje informację, czy został wyświetlony pasek plików cookie Niezbędny 10 lat
gdprc_consents Przechowuje zgodę użytkownika na aktywację innych plików cookie. Niezbędny 10 lat
spu_closing Przechowuje informację, czy wyskakujące okienko zostało zamknięte. Marketing 30 dni
wordpress_logged_in_not_really_but_gdpr_permissions_set Jest to plik cookie informujący system WordPress, że strony NIE można buforować. Niezbędny 10 lat

 

 

Wykorzystywanie plików cookie, w tym specyficznych nazw tych plików, może się zmieniać z czasem, ale będzie zasadniczo odpowiadać powyższemu opisowi. Zachęcamy do regularnego czytania treści niniejszej polityki prywatności witryny internetowej, aby dowiadywać się o wszelkich zmianach.

Dzieci nie mogą ujawniać danych osobowych

Osobom w wieku poniżej trzynastu (13) lat nie wolno korzystać z tej witryny internetowej. Firma Bioventus nie zbiera w sposób świadomy ani nie używa żadnych informacji pochodzących od osób w wieku poniżej trzynastu (13) lat.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma Bioventus wykorzystuje dane osobowe, aby zrozumieć specyficzne potrzeby użytkowników i zapewnić im lepszą obsługę. Przykładowo firma Bioventus może używać danych osobowych użytkowników w celu optymalizacji tej witryny internetowej, do generowania bardziej odpowiednich treści strony internetowej na podstawie sposobu korzystania z niej przez odwiedzających, na potrzeby komunikacji z użytkownikiem w kwestii produktów i usług oraz do generowania materiałów promocyjnych. Dane określonego użytkownika mogą być łączone z danymi innych klientów, aby zrozumieć sposób korzystania z naszych produktów i dzięki temu móc je udoskonalać.

Udostępnianie danych osobowych

Firma Bioventus nie będzie sprzedawać, użyczać ani wypożyczać danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Firma Bioventus może udostępniać dane osobowe w celach opisanych powyżej firmom, które działają w jej imieniu oraz podmiotom gospodarczym należącym do firmy Bioventus. W takim przypadku firma Bioventus wymaga od tych firm lub podmiotów przestrzegania standardów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa co najmniej tak restrykcyjnych, jak niniejsza polityka prywatności witryny internetowej.

Firma Bioventus spełni żądanie przekazania danych osobowych użytkownika innym podmiotom na podstawie krajowych lub lokalnych przepisów prawa, wezwania, nakazu lub pozwu sądowego. Ponadto firma Bioventus może ujawniać dane osobowe w niezbędnym zakresie w celu (a) wykrywania, zapobiegania lub innego postępowania w związku z podejrzeniem oszustwa albo problemów związanych z bezpieczeństwem lub kwestii technicznych; (b) egzekwowania warunków użytkowania witryny internetowej, zapobiegania ich naruszeniu lub stosowania środków zaradczych; (c) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Bioventus, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.

 

Wyłączenie witryn podlinkowanych

Niniejsza witryna może zawierać łącza przekierowujące do innych witryn. Polityki prywatności witryn podlinkowanych, w tym innych witryn firmy Bioventus, mogą się różnić od niniejszej polityki prywatności witryny internetowej. Wszystkie dane osobowe, które użytkownik dostarczy takim witrynom lub które są gromadzone przez te witryny, nie są objęte niniejszą polityką prywatności witryny internetowej. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej z witryn podlinkowanych przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Firma Bioventus nie odpowiada za politykę prywatności, praktyki lub treści innych witryn, w tym witryn podlinkowanych, które może odwiedzać użytkownik.

 

Dbałość o bezpieczeństwo danych

Firma Bioventus ceni sobie zaufanie swoich klientów, dlatego przywiązuje olbrzymią wagę do bezpieczeństwa ich danych. W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, zachowania dokładności danych oraz zapewnienia prawidłowego użytkowania danych użytkownika, firma Bioventus wykorzystuje zgodne ze standardami branżowymi fizyczne, techniczne i administracyjne procedury ochrony.

Zmiany niniejszej polityki

Firma Bioventus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności witryny internetowej w dowolnej chwili, wedle własnego uznania z wcześniejszym powiadomieniem lub bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności witryny internetowej obowiązują od chwili ich opublikowania w tej witrynie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na sprawdzanie tej strony internetowej za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do witryny internetowej, aby się dowiedzieć o ewentualnych zmianach. Kontynuując korzystanie z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na modyfikacje wprowadzone w niniejszej polityce prywatności witryny internetowej.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tej polityki prywatności witryny internetowej należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail CTServicesCenter@bioventusglobal.com. Można też zadzwonić lub napisać na adres:

Bioventus LLC
ATTN: Privacy Officer
4721 Emperor Boulevard
Suite 100
Durham, NC 27703

E: privacy@Bioventus.com
T: 919-474-6700