Čo je DUROLANE?

DUROLANE jej jedinečné liečba jednou injekciou kyseliny hyalurónovej, ktorá poskytuje dlhotrvajúcu úľavu od bolesti pri osteoartróze, a to až na 6 mesiacov.2

Čím sa DUROLANE odlišuje, je jeho zloženie kyseliny hyalurónovej, ktoré bolo dôkladne stabilizované, aby nepodliehalo degradácii, čím sa predlžuje doba, počas ktorej DUROLANE zostáva v kĺbe a zvyšuje sa jeho dlhotrvajúci účinok.1,26,29

Ako liečba, ktorú si zvolili viac ako 2 milióny pacientov s osteoartrózou po celom svetee27, sa klinicky preukázal ako bezpečný pre opakované cykly liečby,2 poskytuje dlhšie trvajúcu úľavu od bolesti oproti steroidovým injekciám2 alebo prípravku Synvisc-One®.4

Okrem bezpečnej úľavy od bolesti DUROLANE môže pomôcť oddialiť chirurgický zákrok náhrady kolena.*9,10

 *Aj keď nebol špecificky skúmaný v analýze Altman et al.3, patrí prípravok DUROLANE k triede liekov s kyselinou hyalurónovou a v rámci iných dvoch štúdií sa zistilo, že má podobnú účinnosť ako značky prípravkov s kyselinou hyalurónovou, ktoré boli analyzované v Altmanovej štúdii. Týmito štúdiami sú DUROLANE vs. Synvisc/Synvisc-One, McGrath et al.;4 a DUROLANE vs. SUPARTZ, Zhang et al.28

Prečítajte si ďalšie informácie o prípravku DUROLANE a o tom, ako funguje

14 Whatisdurolane_Middle_Section

Voľba prípravku DUROLANE znamená možnosť venovať menej času hľadaniu úľavy od bolesti a viac času na to, aby ste robili to, čo máte radi.