Jedinečné zloženie na účinnú a dlhotrvajúcu úľavu od bolesti

DUROLANE je neživočíšna, stabilizovaná kyselina hyalurónová s vysokou molekulovou hmotnosťou. Je stabilizovaná za použitia starostlivo kontrolovaného procesu zosieťovania, ktorý zvyšuje dobu prítomnosti vnútri kĺbu.1,26,29

Proces mierneho zosieťovania molekúl kyseliny hyalurónovej v prípravku DUROLANE (0,5 %-1 %) mení fyzikálne vlastnosti kyseliny hyalurónovej a vytvára trojrozmerný gél.1,30

Táto jedinečná technológia umožňuje dosiahnuť polčas rozpadu v kĺbe 4 týždne alebo 32 dní po aplikácii jednej injekcie.26,29

DUROLANE má dlhší polčas rozpadu ako nestabilizovaná kyselina hyalurónová alebo zosieťovaný prípravok Synvisc® (hylán G-F 20). 31,32

Najčastejšie vedľajšie účinky liečby prípravkom DUROLANE v štúdiách zameraných na aplikácie v bedrách a kolenách boli opisované ako prechodná bolesť, stuhnutosť a/alebo opuch lokalizované v kĺbe. Intenzita týchto nežiaducich udalostí bola mierna až stredná.33

DUROLANE je bezpečný z hľadiska opakovaných cyklov liečby. Štúdie skúmajúce opakovanú liečbu počas 6 mesiacov po počiatočnej injekcii neviedli k zvýšenej miere nežiaducich udalost.33

Úplné indikácie sú k dispozícii tu (1mL / 3mL)